0

ჰიდრო-ელექტრო სადგური

სიტყვა რომელიც შემორჩა 90იანებიდან და გამოიყენება თამაშში "ქურდის ზონაში" და ამ სიტყვის 3ჯერ წარმოთქმის შემდეგ შეგიძლია აირიდო მასიური ფიზიკური შეტევები ამხანაგებისაგან

"შენი კლიჩკა? - ელეკტრიჩკა .... ვაჰაჰაჰ . (დშ დშ დშ )
ჰიდროელექტროსადგური ჰიდროელექტროსადგური ჰიდროელექტროსადგური . "