0

ჩმდდშვც

ჩმდდშვც -მავანნი და მავანნი ხშირად იყენებენ უბინძურესი წინადადების შემოკლებულ ვერსიას. ეს არის საკუთარ დედასთან ინტიმური ურთიერთობის დამყარების მცდელობა ან მუქარა....
ჩემი დედას შევეცი -პირიდას ღრუდან ამოშვებული უბინძურესი სიტყვისკონა!

-ჩმდდშვც თუ არ აგჩეხო ბიჭო!

-აუ ძაააან ლამაზია ბიჭოოოო...
-კი, ძალიან პიზდეც გოგოა ჩმდდშვც!