0

დანზოსფანივიყო

გამოიყენება სიტუაციებში როცა მართალი ხარ მაგრამ დედის დაგინება მაინც არგინდა.

-იტაჩი მადარას აჯობებს
-რა იტაჩი დანზოსფანი ვიყო