0

ბაბოიმ მტკაც

სიტყვა გამოიყენება უმეტესად პასუხის შემთხვევაში და იგულისხმება : კიდე რა გინდა . ხშირად ამ სიტყვას წინ ი საც უმატებენ.

მაგ:
-კოკაკოლა მიყიდე რა .
-იი ბაბოიმ მტკლაც.