0

კენტატლონი

დეკატლონის მსგავსი სიტყვა, რომელიც არც არსებობს და არც არაფერს ნიშნავს.
გამოგონილია ორი გენიოსი ძმის მიერ (რომელთა სახელებსაც არდავასახელებ)

რა კენტატლონივით კაციხარ