0

შუტკა გაუხსნა

პირები შევიდნენ ერთმანეთთან ახლო მეგობრულ შეხუმრებულ ურთიერთობაში,რომლის ფარგლებშიც შესაძლებელია მსუბუქი ან საშუალო სიძლიერის უხამსი ხუმრობების გატარება/მოფიქრება/ერთმანეთში მიმოცვლა, ისე რომ, ამ ქმედებას არ მოყვეს სერიოზულში მოთხოვნა, ან რაიმე მსგავსი უკურეაქცია მეორე პიროვნების მიერ.

შუტკა გაუხსნა თუ არა გიომ ალექსას ეგრევე მიჯმა მიიღო.