0

ბოზები

ადგილი სადაც აწ უკვე 16 წელს გადაცილებული ბავშვები მიყავთ რათა შეყონ

-ბოზებში ნამყოფია?
-არა
-მერე უკვე 16 ისაა რასელოდები ბავშვა ჰოუნდა შეყოს ტოო