0

წლის ბოლო

წლის ბოლო, ეს წელიწადის ის დროა როდესაც მასწავლებლები იცინიან. ეს პერიოდი გარდამავალია და უწევს სკოლის მეორე სემესტრის დამთავრებას

"იცინე იცინე, ვნახოთ წლის ბოლოს ვინ გაიცინებს"