0

შანტა-კლარას დედოფალი

ლექსიკური კონსტრუქცია, რომლის საშუალებითაც, როგორც წესი, სოციალურ ზეპირსიტყვიერებაში გამოხატავენ ქალის ერთგვარ იდეალურ მოდელს. სილამაზის ამგვარი ობიექტივიზაციის მცდელობის გამო ფრაზა ესთეტიკური ფაშიზმის ლოკალურ სიმბოლოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ.
(მასკულინური სილამაზის ვერბალური არტიკულირებისთვის დაახლოებით იგივე ფუნქცია აკისრია "ალენ დელონს")

-ხუან, შეხედე მარია რა ლამაზია!
-ლამაზი არა *ლე, ეგეც არ მყავდეს შანტა-კლარას დედოფალი. (ალენ დელონი)