0

/ვინ/ - ქართული ანბანის მე-6 ასო-ბგერა.
მოიპოვება მრავალ (აი აქაც) სიტყვაში;
თუმცა ზოგიერთ სიტყვაში მისი გამოყენება მ(მან)- ის მაგივრად
აღნიშნულ სიტყვას და, შესაბამისად, მის მთქმელსაც უფრო ძერსკულად გამოაჩენს, ხაზს უსვამს მთქმელის თბილისელობას ან თბილისთან დაახლოვებულობას.
მაგალითები იხ. ქვემოთ

"აუ, გოგო, იმ დღეს მე, ქეთუსა, ნატუკა და გიო ბიძაჩემის დაჩაზე ვსვა.ვ.დით ბეილისს... ხოდა რა მოხდა..."
" - ბიჭო, შენ ძმასაც რო ვუთხრათ, წამოვა?
- წამოვა, აბა რას იზა.ვ.ს, შეჩემა!"