0

ორი გოჭი

წარმოადგენს მეცნიერებს შორის დავის საგანს. ერთნი ამბებენ, რომ ის ღორია, ხოლო მეორენი ამ მოსაზრებას უარყოფენ.
ხშირად ქუჩასთან ინტეგრირებული ზრდასრული ინდივიდები (ვზროსლები) შედარებით მცირეწლოვან ინდივიდებს (მალალეტკებს) უსვამენ შეკითხვას: "ორი გოჭი ღორია?" - რათა გაიგონ რამდენად შეუძლიათ ამ უკანასკნელთ ქუჩურ-ფილოსოფიურ საკითხებზე გონივრული მსჯელობა და, შესაბამისად, რამდენად მზად არიან ქუჩასთან ინტეგრაციისთვის. (შენიშვნა: ეს პირველი საფეხურია გასაუბრების).

" - ჩემი ძმა, 2 გოჭი ღორია?.. მოყინულზე გაქაჩავ?..
მისმინე ერთი წუთი, კაცურად, 50 თეთრი ხო არ გექნება, დასალევზე მეკლდება"