0

ტვალეტობანა

ტვალეტობანა ოღონდ ჩეჩმით . ეს თამაში სათავეს იღებს საბჭოთა კავშირში როდესაც ჩეჩმა ძალიან მოდაში იყო და ხშირი იყო შიგ მძღრენში ჩავარდნის შემთხვევები. ამის თავიდან ასაცილებლად ჩეჩმებს ხშირად ეგრედწოდებულ ალმატურებს უკეთებდნენ შუაში რათა ფსელზე ფეხასრიალებული ადამიანი არ ჩატეულიყო შგნით

საწყალი თავის მძღრენში ჩაიხრჩო.