ჩემიკაი - განმარტებები - ბიძერი
0

ჩემიკაი

ჩემი კარგი მოვტყან-ის ზრდილობიანი ვერსია

- აუ ჩემიკაი ესეთი მანქანა თუ მენახოს!

0

ჩემიკაი

ჩემი კარგი მოვტყან-ის ზრდილობიანი ვერსია

- აუ ჩემიკაი ესეთი მანქანა თუ მენახოს!