0

მისცა

როგორც წესი, გამოიყენება იმ მდედრის მიმართებით, რომელმაც საპირისპირო სქესის სექსუალური ჟინი თავისი გენიტალიების დახმარებით დააკმაყოფილა.

-იმას თუ მისცა, მეც მომცემს, კაცო!

-შაკოს ცოლი რომ კოკას აძლევს, იცოდი?