0

რამსი

1) რამსების არევა - აგონიაში ჩავარდნა. საქმეების დაულაგებლობა, ბევრი პრობლემის ქონა.
2) კონფლიქტის ნაირსახეობა (იხ.თემა) უმეტეს შემთხვევაში ასეთი კონფლიქტის შემდეგ დაპირისპირებული მხარეები "დობრად" ართმევენ ხელებს თუმცა მაინც იბღვირებიან.

1) ეე ძმაა რამსები გერევა ცოტა აზზე მოდი
2) ბიჭო იმდღეს ვდვიჟენიობდით მე და გიუშა და ვიღაც ნახალოვკელებთან რამსი მოგვივიდა...