0

ბოზუკა

გოგონა რომელიც უძველესი პროფესიის დამწყებ ეტაპზეა . მას წინ დიდი მომავალი აქვს უდიდეს ინდუსტრიაში. ამ სიტყვას იყენებენ ახალ გამოჩეკილ ბოზებში

-ფუ ეგ პატარა ბოზუკა ნახე რა