1

შიში

გულის სწრაფი ფეთქვა, რაღაც ცუდის მოლოდინში.

მეშინია