0

დასმენა

იგივეა რაც მოსმენა გამოიყენება სხვანაირებში

-რა უნდა ქნა?
- მუსიკა უნდა დავსმინო