0

ერთმა გამისხა!

საფეხბურთო მატჩებზე გაკეთებულ ბილეთში, სადაც რამოდენიმე გუნდის თამაშის შედეგებზე გედო ფსონი
,მაგრამ "რ ა მ ო დ ე ნ ი მ ე" თამაშმა იმედები გაგიცრუა და ფულიც წაგაგებინა. (გაწი-გამოწი 2 ლარი რომელიც ძმაკაცს ხვეწნა-მუდარის შედეგად ჩაარიცხინე)

- აუ რა ბილეთი მეწერა და ერთმა გამისხა მაგის დედას შევე*ი..

1

ერთმა გამისხა!

ეს სიტყვა გამოიყენება ძმაკაცთან თავის გამართლების მიზნით, კერძოდ ტოტალიზატორში წაგებული ბილეთის გახსენებისას. განიმარტება შემდეგნაირად: ყველა შედეგი 'გაარტყი' ერთის გარდა.

-რაქენი მოიგე იმ ბილეთით?
-არა ბიჭო ერთმა გამისხა!