0

ძველია მაგრამ კარგია

ამბობენ, როცა რამეს ნახავენ და/ან მოისმენენ და უნდათ წარმოაჩინონ რომ ეს ნანახი და/ან გაგონლი აქამდეც ჰქონდათ

ძველია მაგრამ კარგია