0

რეამინაცია

რეანიმაცია- ამ სიტყვას ხშირად მოიხსენიებენ, როგორც რეამინაცია.

რეამინაციაში მკურნალობს

0

რეამინაცია

ადგილი სადაც გუდის ყველით ვალინკებით და სუმკებით არ შეისვლება

დეედა დავიღუპეთ პალიკოს გოგო რეამინაციაში წევს