3

ფანოღი

ქართული ეროვნული მუსიკალური ჟანრი ე.წ " ქალაქურები " რომელიც გამოიყენება პიროვნების გემოვნების უარყოფითად შეფასებისთვის, ასევე რაიმე ფილმის ან ნებისმიერი რამის უარყოფითად შეფასებისთვის

მაგარი ფანოღი ტიპია