0

ლაბარატორია

სინამდვილეში- ლაბორატორია.
დამახინჯებული ფორმა, სავარაუდოდ რუსულენოვანი გავლენითაა განპირობებული.

ლაბარატორია