0

ბარიგა

ბარიგა ანუ რეალიზატორი, ძირითადად თბილისში საარსებოდ საჭირო ატრიბუტების მომწოდებელი.
ბარიგა წარმოშობით ძირითადად ფონიჭალიდანაა.
ეს ძალზეც ფრთხილი და ჭკვიანი პიროვნება, თესლად ახერხებებს აირიდოს შეძახილები: "ე ბიჭი, მოდი აბა აქ" , "ჯიბეები ამოიტრიალე აბა" , "რამე კანონსაწინააღმდეგო ხომ არ გაქვს?" , "ამ დროს აქ რა გინდა? "

"მე ძმაუ ჩემი ბარიგა მყავს" - ანუ მას თავის მიმწოდებელი ყავს

0

ბარიგა

ადამიანი რომელიც ოთხმოც დოლარად ყლეცაა და დედისმუტელიც, მას ხშირად შევხვდებით უნივერსიტეტებში, ძველი ზოოპარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე და აშ.

-ძმა მოსაწევი გინდა?
-კი ძმა
-აჰა ოთხმოცი დოლარი
-მაიცა შენ ხიპი ხარ?
-ოთხმოც დოლარს იხდი და ყლეც ვარ და დედისმუტელიც

0

ბარიგა

ადამიანი რომელიც ოთხმოც დოლარად ყლეცაა და დედისმუტელიც, მას ხშირად შევხვდებით უნივერსიტეტებში, ძველი ზოოპარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე და აშ.

-ძმა მოსაწევი გინდა?
-კი ძმა
-აჰა ოთხმოცი დოლარი
-მაიცა შენ ხიპი ხარ?
-ოთხმოც დოლარს იხდი და ყლეც ვარ და დედისმუტელიც

0

ბარიგა

სიტყვა რომელსაც ხმარობენ ბირჟავიკები იმ პიროვნებისადმი რომელიც აწვდის მათ პლანს

ან რაიმე სხვას

0

ბარიგა

დრომოჭმული განმარტებით ეს არის პიროვნება, რომელიც ვაჭრობს იმ ტიპის პროდუქტით, რაც აკრძალულად ითვლება - თანადროული გაგებით ბარიგა წარმოადგენს პიროვნებას, რომელიც ანალოგიურს აკეთებს, თუმცა უდანაშაულოა.

-უბრალო ბარიგაა, რატო დაიჭირეთ?!