0

ჭუჭუნი

ჭუჭუნი ერთგავრი უნივერსალური ზმნაა, რომლის ფუძეც ზეციური საქართველოდან მოდის.
და აღნიშნავს ყველა ზე ადამიანურ ონტოლოგიურ ქმედებას ერთი სულის მიერ მეორის მიმართ.
თუმცა ყოველდღიურ ცხოვრებაში იგი ტრანსოფრმირდა და გამოიყენება როგორც ზმნის ჩმნაცვლებელი, და უცნობი ქმედების გამომხატველი.

არჩევნებზე პოლიტიკოსები, ამომრჩევლებს ეჭუჭუნებიან.
პრემიერი მაღალს ეჭუჭუნება.
სკვერში კოცნის აკრძალვის გამო, წყვილი ჭუჭუნით შემოიფარგლა.
ბასიანზე არ მაჭუჭუნებენ.
.....