0

ა*ლისძირება

წაქცევის ერთ-ერთი ფორმა. გამოიყენება მაშინ, როდესაც მიზეზსა და შედეგს შორის არსებობს აშკარა შეუსაბამობა.

ფეხი წამოკარი ქვას, მაგრამ დაეცი ზურგით.

აუ რა ა*ლისძირდა

0

ა*ლისძირება

ფრაზა ე
რომელიც გამოიყენება მაშინ როდესაც შეამჩნევთ ვინმეს (გამვლელის,მეგობრის,ძმაკაცის) დაცემას დავარდნას...

ჰაჰაჰა ნახე (ლევანა) რა *ლეურად *ლისძირდა:დ