0

ნაყვარალა

როდესაც შაყირობ სიყვარულზე გამოიყენება "ნაყვარალა"

გოგო ამათ ერთმანეთი ნაყვარალაა...