0

ცოტა

ყველაზე მისტიკური სიტყვა ქართულ ენაში, რომელთანაც მრავალი პარანორმალური მოვლენაა დაკავშირებული. მისთვის ერთგვარ "ბერმუდის სამკუთხედს" წარმოადგენს ნებისმიერი სილამაზის სალონი, აღნიშნულ დაწესებულებებში არ ვრცელდება მისი ძალაუფლება.

- ცოტა შევამოკლოთ