0

უფასო ფული

უხილავი მატერია, რომელსაც ელი მთელი სიცოცხლის მანძილზე.

თავისებური განცდით “ აი ახლა მოვა,აი ახლა მოვა”