0

შენ ხომ არ ჩააწე!?

შენ შიგ ხომ არ გაქვს !? ფრაზის ნამდივილი ბიდზერული შესატყვისი, სიტყვა გამოიყენება ვიღაცის არაადეკვატური ქმედების საწინააღმდეგოდ

-წამო კოკა კოლა დაგითრიო
-რა კოკა კოლა, ხომ არ ჩააწე ?!