0

ამოენძრა

სიტყვის მთავარი შინაარსი არ გახლავთ ორგაზმის მიღწევის არატრადიციული გზა, ამოენძრა - სიტყვის მნიშვნელობა მოდის მისი გადატანითი შინაარსიდან, რომელიც გულისხმობს ადამიანის რაიმე ლოკაციაზე მისვლას, სადაც იმყოფება/იმყოფებიან ისეთი პიროვნება/პიროვნებები, რომლებსაც ამ ადამიანის მისვლა არ ესიამოვნებათ.

- აუ გახსოვს ნუგზარა რო ამოენძრა დაჩაზე ჩვენთან?
- აბა მაგის დედაშე**ცი