0

ზაპოი

,,ზაპოი,, არის მდგომარეობა როდესაც მაგრად დალევ,მეორე დღეს კეთილები გაქვს მოტყნული + 1 - 2 კვირა თან გდევს დალევის წყურვილი.

სიმპტომები: სახის სიწითლე, ხელების ,,ფშვნეტა" განუსაღვრელად, შინაურის და გარეულის გარჩევის უნარის დაკარგვა (დროებით).