0

გალьელი ხარ და პლანი არა გაქ?!

ყლე ხუმრობა, რომელსაც გეუბნები როცა გალელი ხარ და პლანს არ არიგებ. ძირითადად გამოითქმის მეგრული კილოთი და რბილი "ლ" - თი

- მეგრელი ხარ?
- კი, გალიდან.
- მერე გალьელი ხარ და პლანი არ გაქ ?!