0

დემეთხუე აგერ

ეს ტერმინი გამოიყენება მიმართვის დროს, როცა მიმმართველი ფიზიკურად ძლიერია ადრესატზე და იცის რომ ადრესატი ყლეს ვერ მოჭამს მას. ტერმინს ხშირ შემთხვევაში იყენებენ, სულიერი და მორალური ზიანის მისაყენებლად ამის შემდეგ აუცილებელი პროცედურაა ბავშვობის ტრამვაზე ჩაჭიდება, არასრულფასოვნების კომპლექსის მოხსნა და შედეგი თვითმკვლელობაა.

-აუ შენ ძაან გადაიჯვი თავზე უკვეე!
- ერთი დემეთხუე აგერ...