0

უფანტაზიო ყლით ნაკეთები

პირდაპირი მნიშვნელობით, ეს ფრაზა აღწერს ტიპს, რომლის ჩასახვა მხოლოდ უფანტაზიო შედების შედეგია. ნაშიერი განაყოფიერებული საშვილოსნოს, სადაც შესულმა პენისმა არ იცოდა იქ რას აკეთებდა და მხოლოს სითბო, სიბნელე და ხახუნი სიამოვნებდა.
რეალურად კი, შესაძლებელია არ გვქონდეს ინფორმაცია აღნიშნული ტიპის ჩასახვის დეტალებზე, თუმცა მან დაიმსახუროს ეს ეპიტეთი, გამომდინარე მისი ერთფეროვანი, უაზრო და ყლეური ქცევისგან.

- ნახე თამაზამ რა ქნა ?
- აუ აბა მაგისგან რას ელოდი, ეგ ხო უფანტაზიო ყლით ნაკეთებია !