0

მუჭიტყანია

ზედმეტსახელი რომელსაც შეარქმევენ ხოლმე პირს რომელიც ზედმეტად ხშირად მიმართავს მარსტურბაციას თავის დასაკმაყოფილებლად.

- ყველანი ვართ? მოიცა ის მუჭიტყანია სად არის? ....