2

ეგზისტენციალური კრიზისი

სიტყვათშეთანხმება, რომელიც საქართველოში შემოიტანა შოთამ ( რაღაცნაირი არხი ) , შემდეგ კი პანდაც ცნობილ ვიდეო რგოლში გაჟღერდა, რეალურად არავინ იცის რა არის ეგზისტენციალური კრიზისი

ეგზისტენციალური კრიზისი მაქვს და ეგეთ დროს ტაშტში ფეხები თუ არ ჩავყარე ....

0

ეგზისტენციალური კრიზისი

სიტყვის მარტივი განმარტება რომ ვთქვათ ნიშნავს სამყაროში აზრის დაკარგვას ანუ ყველაფერი გეჩვენება უაზროდ,
ტერმინი ეკუნითვის ფილოსოფიურ მიმდინარეობა ეგზისტენციალიზმს რომელიც 19-20 საუკუნეებში დამკვიდრდა

- ეგზისტენციალური კრიზისი მაქვს
- მერედა თვითონ ეგზისტენციალიზმი შეისწავლე მისი მთავარი მიზანიც ხომ სწორედ ესაა გაპოვნინოს აზრი სამყაროში