ეგზისტენციალური კრიზისი - განმარტებები - ბიძერი
1

ეგზისტენციალური კრიზისი

სიტყვათშეთანხმება, რომელიც საქართველოში შემოიტანა შოთამ ( რაღაცნაირი არხი ) , შემდეგ კი პანდაც ცნობილ ვიდეო რგოლში გაჟღერდა, რეალურად არავინ იცის რა არის ეგზისტენციალური კრიზისი

ეგზისტენციალური კრიზისი მაქვს და ეგეთ დროს ტაშტში ფეხები თუ არ ჩავყარე ....