0

დვაი ნოლი

ავტომობილი რომელსაც აქვს 2.0 ძრავი თუმცა ინდივიდი ფიქრობს რომ დვაი ნოლი ბევრად თესლად ჟღერს

ბიჭო მაგარი დედისტყვნა ბეემვე დავითრიე პიცოტი დვაი ნოლი აქ მატორი