ანუ ესკაცი იტყუება?! - განმარტებები - ბიძერი
1

ანუ ესკაცი იტყუება?!

როდესაც რაზბორკაზე გაყენებენ არჩევნის წინაშე, ან უნდა თქვა კი რაც ნიშნავს რო ჩხუბობ ან არა და გაბოზდი.

ეს ესე არყოფილა?
არა
ანუ ეს კაცი იტყუება?