0

გამოტყნაურდა

როდესაც მესამე პირი უდროო დროს ერევა საუბარში, ან იჩენს არალოგიკურ ინიციატივას.

ძლივს შერიგებას ვაპირებდით და ამ დროს ჩემი ჩერეზ ძმაკაცი გამოტყნაურდა, რანაირად მიყურებ ბიჭოო.