0

ტყვნას აჩენს

სიტუაცია როდესაც პიროვნება ისეთი თესლია ნებისმიერ რამეს შეუძლია ტყვნა გაუჩინოს, შეიძლება იხმარებოდეს ნებისმიერი საქმის წარმატებით შესრულებისას და საქმის მაგრად დასრულებისას.

5 ლიტრა ლუდი დალია იმენა ტყვნა გაუჩინა