0

ჯგუფური ფოტო

ფოტო, რომელიც იდიაში მხოლოდ შენ და შენს მეგობარს უნდა გადაგეღოთ, მაგრამ ამ დროს ფიქსირდება სამწუხარო ფაქტი და თქვენ თქვენი სხვა მეგობრებიც გამჩნევენ, რის შედეგადაც კამერის ობიექტივი ივსება და ივსება. ასე ვიღებთ ჯგუფურ ფოტოს...

-ბავშვებო, მოდით, ჯგუფური ფოტო გადავიღოთ ( არავინ არ უსმენს)
-მოდი მე და შენ გადავიღოთ და მოვა მერე ყველა...