0

მენტი

პოლიციის თანამშრომელი, რომელიც ძირითადად, როგორც წესი, მოძრაობს სამოქალაქო ფორმაში შკოდით და ჰყავს მუდმივად მინიმუმ ერთი პარტნიორო ავტომობილში. თუმცა ეს სიტყვა შესაძლოა გამოყენებულ იქნას სრულიად პოლიციის აღსანიშნად სიტყვა “ძაღლები”-ს ან “ძაღლობის” სინონიმად. მენტები ძირითადად გამოირჩევიან უხეში საუბრით და ტონით. ხშირად ბილწსიტყვაობენ მოქალაქესთან ურთიერთობის დროს და გენასწირნებიან რათა მოახერხონ თქვენი “წამოკიდება”.

უბანში მენტებმა ჩამოაყენეს და ავითესეთ ადგილიდან.

0

მენტი

ქაუნთერ სტრაიკში ტერორისტების ოპონენტი. რეალურ ცხოვრებაში მაღალი, ჩასმული იერის სამართალდამცავი, რომელიც საბუთების წარდგენის მოთხოვნას აპრავებს სერიოზული იერით და მაგიური ფრაზით: თანამშრომელი ვარ.

ბიჭო მენტები გაიჩითნენ(საფრთხის გაანალიზება) დავითესეთ დროზე (გამოსავალი)

0

მენტი

იგივე პოლიციელი მაგრამ ამ სიტყვას ბირჟაჳიკები ან c.s 1.6-ის მოთამაშეები ხმარობენ

სიტუაცია უბანში : ვაა ბიჭო მენტობა გარძრო
სიტუაცია cs 1.6-ის თამაშისას : ტერორისტი იქნები თუ მენტი ?

0

მენტი

იგივე პოლიციელი მაგრამ ამ სიტყვას ბირჟაჳიკები ან c.s 1.6-ის მოთამაშეები ხმარობენ

სიტუაცია უბანში : ვაა ბიჭო მენტობა გარძრო
სიტუაცია cs 1.6-ის თამაშისას : ტერორისტი იქნები თუ მენტი ?