0

ბურთიზა მკლავ ეს დედამოტყნული?!

თამაშის პროცესში მოწინააღმდეგის უხეში ქცევის შედეგად უნებლიედ წარმოთქმული ფრაზა, რომელსაც იყენებენ ტრავმის არარსებობის შემთხვევაშიც კი. ასეთი ქცევის მიზანია, რომ ბურთის გამო ობიექტის სიცოცხლე აღარავინ ხელყოს.

- აუ! იზვინი ბრატ!
- ბურთიზა მკალავ ეს დედამოტყნული?!