0

რას მენასწირნები?!

რას მეთესლავები?! რატომ მიწვევ შენი საქციელით?! ან/და მესაუბრები ნაბოზრულად?! პირის მიერ თქვენდამი არასასიამოვნო აგდებითი ხასიათის დამოკიდებულება, რამაც მისი ვარაუდით უნდა გამოიწვიოს თქვენი მიჩმორენა ან/და მდგომარეობიდან გამოსვლა და რაიმე მისთვის სასურველზე “წამოკიდება”.

რას მენასწირნები ბიჭო?