2

ქვეღრიალა

ქართულად მეტროს ქვეღრიალა ჰქვია, თუმცა ამ სიტყვამ ვერ დაიმკვიდრა საკუთარი ადგილი ქართველ საზოგადოებაში მისი უცნაური ფონეტიკის გამო.

-სად ხარ?
-ქვეღრიალაში, ღრმაღელეს გამოვცდი