0

ხუივო ზნაეტ

ორი ან მეტი ადამიანის დიალოგი როდესაც ერთ-ერთი დასვამს შეკითხვას. ხოლო ამ საკითხში გაურკვეველი პირი მიუგებს "ხუივოზნაეტ"

შეჩემა ჯაბა როდის მოდის
ხუივო ზნაეტ...

0

ხუივო ზნაეტ

ორი ან მეტი ადამიანის დიალოგი როდესაც ერთ-ერთი დასვამს შეკითხვას. ხოლო ამ საკითხში გაურკვეველი პირი მიუგებს "ხუივოზნაეტ"

შეჩემა ჯაბა როდის მოდის
ხუივო ზნაეტ...