0

ლაჯზე არ აგხიო

გადატანითი მნიშვნელობის,მუქარა როდესაც ერთი პირი მეორე პირს რომ ტრაკი დააყენოს

რა და*ლა ხარრ
ჩაიჯვი ლაჯზე არ აგხიო