0

მაგრად გავაჯაზეთ

სიტუაცია როდესაც ადამიანი იხსენებს გასულ ერთ-ერთ ვითომ მაგარ პონტს

რასაკეთებდი შეჩ გუშინ
აუ სასტავმა მაგრად გავაჯაზეთ ალიკას ბაითში