0

რძე არ შეშრობია პირზე

როდესაც დრომოჭმული ადამიანი იძახის პირზე როდესაც ის არცთუისე კარგ საქციელს ჩაიდენს

ნახე რეებს აკეთებს ჯერ რძე არ შეშრობია პირზე ამ****